เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 16
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 282
 • จำนวนนักเรียน 535
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 393
 • จำนวนกรรมการ 294
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 928
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 1,222
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 283 / 283 (100.00%)
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
  2. โรงเรียนบ้านหนองจิก
  3. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
  4. โรงเรียนบ้านชำเขียน
  5. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
  6. โรงเรียนบ้านศิวาลัย
  7. กลุ่มโรงเรียน...................
  8. ศูนย์จัดการแข่งขัน
  9. ผู้ดูแลระบบ
  10. โรงเรียนบ้านภูทอง

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 2
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 4
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 114
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 114
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 4244
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:3.236.156.34

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

coolสมัครแข่งขันทักษะระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร 4-10 กันยายน 2560

smileระบบปิดวันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 20.00 น

laughingแข่งขันวันที่ 19-20 กันยายน 2560 ณ รร.อนุบาลขุนหาญ(สิ)

:4 กันยายน 2560

รายละเอียด :

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)

:12 สิงหาคม 2560

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 53 53
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
53
2 โรงเรียนบ้านหนองจิก 43 36
85.71%
6
14.29%
0
0.00%
42
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 33 23
79.31%
3
10.34%
3
10.34%
29
4 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 20 15
75.00%
3
15.00%
2
10.00%
20
5 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 17 14
82.35%
1
5.88%
2
11.76%
17
6 โรงเรียนบ้านภูทอง 18 13
76.47%
1
5.88%
3
17.65%
17
7 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 24 13
65.00%
4
20.00%
3
15.00%
20
8 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 14 11
84.62%
0
0.00%
2
15.38%
13
9 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 13 10
90.91%
1
9.09%
0
0.00%
11
10 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 13 9
81.82%
0
0.00%
2
18.18%
11

ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
สรุปการวันแข่งขันตามสถานที่
สรุปการตัดสินรายวันของกรรมการ
เกณฑ์การแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม