#
กิจกรรม
ทีม
0002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 2
0005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 2 คน / ครู 2 คน 0
0011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 2 คน / ครู 2 คน 0
0016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 2 คน / ครู 2 คน 0
0017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 2 คน / ครู 2 คน 0
0020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 1
0021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 2
0024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 3
0025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 1
0028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 2 คน / ครู 2 คน 0
0029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 1
0044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 3 คน / ครู 2 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม