#
กิจกรรม
ทีม
0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 3
0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 1
0004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 1
0006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 3 คน / ครู 2 คน 0
0012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 6 คน / ครู 3 คน 0
0013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 6 คน / ครู 3 คน 0
0018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 1
0019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 3 คน / ครู 2 คน 0
0022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ทีม 3 คน / ครู 2 คน 1
0023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 3 คน / ครู 2 คน 0
0026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 3 คน / ครู 2 คน 0
0027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 3 คน / ครู 2 คน 0
0034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 3 คน / ครู 2 คน 0
0048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 3 คน / ครู 2 คน 0
0050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 3 คน / ครู 2 คน 0
0067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 3 คน / ครู 2 คน 0
0068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 3 คน / ครู 2 คน 0
0734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 3 คน / ครู 2 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม