#
กิจกรรม
ทีม
0738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ทีม 10 คน / ครู 3 คน 2
0739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ทีม 10 คน / ครู 3 คน 1
0740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 11
0741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 2
0816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 10 คน / ครู 3 คน 0
0817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 10 คน / ครู 3 คน 0
0818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 2 คน / ครู 2 คน 0
0819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 2 คน / ครู 2 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม