#
กิจกรรม
ทีม
0794 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 - ไม่มีการแข่งขัน เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
0795 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
0796 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
0800 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
0801 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
0802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
0803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 0
0810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ทีม 2 คน / ครู 2 คน 1
0811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 2 คน / ครู 2 คน 0
0812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ทีม 5 คน / ครู 2 คน 1
0813 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 2 คน / ครู 2 คน 0
0814 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 2 คน / ครู 2 คน 0
0815 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน ทีม 2 คน / ครู 2 คน 0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม