#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง เพชรลดา บังคม
1.นาง ปรานี บาลยอ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง ประภัสสร จันทะสน
1.นาง มะรา การุณ
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง ชัชดารัตน์ บังคม
1.นาง น้ำฝน สอนคำเสน
4 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กหญิง ไอญดา ยะยง
2.เด็กหญิง ภิญญดา แก้วกัณหา
3.เด็กชาย อนาวิน สุดสังข์
1.นางสาว สุพรพรรณ โสภาพ
2.นางสาว พาณิชย์ สุวรรณทอง
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
66.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1.เด็กชาย มหาสมุทร สุดสังข์
2.เด็กชาย อภิรักษ์ สุวรรณคงษ์
1.นาง เสาวคนธ์ คำแดง
2.นาง น้ำฝน สอนคำเสน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม