#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
63.23
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง ณัชชาอร สีแดง
1.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
2 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
63.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กชาย เดชดำรงค์ ศรแก้ว
2.เด็กหญิง วิรดา กวางลา
1.นาย เจริญสุข วงศ์แหวน
2.นาย ประวัติดี วรรณภูงา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม