#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
65.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กชาย จิราศักดิ์ ไชยสิทธิ์
1.นาย ครรชิต พรมศร
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง ศรินทิพย์ แก่นทิพย์
1.นาย พลายงาม เภาพาด
3 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
66.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูทอง
1.เด็กหญิง เยาวดี นาโควงค์
2.เด็กหญิง พิชชาฎา จิรังดา
1.นาง สายฝน คำชัย
2.นาย ครรชิต พรมศร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม