#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กหญิง สิริลักษณ์ หงษ์กา
1.นาง นภาศรี ยุรศักดิ์พงศ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
60.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1.เด็กชาย วัชรพล พานจันทร์
2.เด็กหญิง นันทิกานต์ จอมรัตน์
1.นาย พัฒนา แสงสุวรรณ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม