#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
62.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กชาย วีรภาพ สุระชาติ
1.นาง น้ำฝน สารภี
2 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
60.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง สุริวัล สุระชาติ
2.เด็กหญิง กานต์มณี ภูมะลี
1.นาย ธรรมนูญ สุขหมั่น
2.นาง ยุพนันท์ สุขหมั่น
3 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
65.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1.เด็กหญิง กาญจนา เกษมะณีย์
1.นาง อนงค์รัก จันทร์ทิพย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม