#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กหญิง พลอยชนก พันธ์แก่น
1.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1.เด็กชาย ณฑพล พะวงษ์
2.เด็กชาย สมพงษ์ ประทุมวงศ์
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ บุญแสน
4.เด็กชาย ณรงศักดิ์ กวางลา
5.เด็กชาย จักรกฤษณ์ เสาวัง
6.เด็กชาย ฤทธิเดช ประทุมวงศ์
1.นาย เจริญสุข วงศ์แหวน
2.นาย ประวัติดี วรรณภูงา
3.นางสาว พิชญารัฐ สมานพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม