หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ภาษาไทย
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 53 11
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
11
2 โรงเรียนบ้านหนองจิก 43 8
72.73%
3
27.27%
0
0.00%
11
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 33 8
88.89%
1
11.11%
0
0.00%
9
4 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 20 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
5 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 17 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
6 โรงเรียนบ้านภูทอง 18 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 24 2
50.00%
1
25.00%
1
25.00%
4
8 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 14 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
9 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 13 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
10 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 13 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
11 โรงเรียนบ้านกระทิง 11 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
12 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 11 2
50.00%
1
25.00%
1
25.00%
4
13 โรงเรียนบ้านชำเขียน 8 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
14 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 5 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
15 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
16 โรงเรียนบ้านกราม 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม