หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 53 53
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
53
2 โรงเรียนบ้านหนองจิก 43 36
85.71%
6
14.29%
0
0.00%
42
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 33 23
79.31%
3
10.34%
3
10.34%
29
4 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 20 15
75.00%
3
15.00%
2
10.00%
20
5 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 17 14
82.35%
1
5.88%
2
11.76%
17
6 โรงเรียนบ้านภูทอง 18 13
76.47%
1
5.88%
3
17.65%
17
7 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 24 13
65.00%
4
20.00%
3
15.00%
20
8 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 14 11
84.62%
0
0.00%
2
15.38%
13
9 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 13 10
90.91%
1
9.09%
0
0.00%
11
10 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 13 9
81.82%
0
0.00%
2
18.18%
11
11 โรงเรียนบ้านกระทิง 11 8
80.00%
2
20.00%
0
0.00%
10
12 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 11 7
70.00%
1
10.00%
2
20.00%
10
13 โรงเรียนบ้านชำเขียน 8 5
62.50%
2
25.00%
1
12.50%
8
14 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 5 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
15 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
16 โรงเรียนบ้านกราม 0 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม