สรุปอันดับเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 53 43 9 1 53 53 0 0 53
2 โรงเรียนบ้านหนองจิก 43 17 13 5 35 36 6 0 42
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 33 8 8 5 21 23 3 3 29
4 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 13 6 1 2 9 10 1 0 11
5 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 14 6 1 3 10 11 0 2 13
6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 20 5 4 1 10 15 3 2 20
7 โรงเรียนบ้านภูทอง 18 4 4 3 11 13 1 3 17
8 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 24 4 4 4 12 13 4 3 20
9 โรงเรียนบ้านกระทิง 11 3 1 2 6 8 2 0 10
10 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 17 3 6 1 10 14 1 2 17
11 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 12 2 1 2 5 9 0 2 11
12 โรงเรียนบ้านชำเขียน 8 1 2 1 4 5 2 1 8
13 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 11 1 1 3 5 7 1 2 10
14 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 5 0 0 2 2 3 0 1 4
16 โรงเรียนบ้านกราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 282 103 55 35 193 220 24 21 265

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม