หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0014
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียน...........................
-
2
0141
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียน...........................
-
3
0142
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียน...........................
-
4
0143
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียน...........................
-
5
0144
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียน...........................
-
6
0145
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียน...........................
-
7
0146
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียน...........................
-
8
0147
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียน...........................
-
9
0149
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียน...........................
-
10
0152
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียน...........................
-
11
0154
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียน...........................
-
12
0155
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียน...........................
-
13
0156
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียน...........................
-
14
0164
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียน...........................
-
15
0165
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียน...........................
-
16
0166
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียน...........................
-
17
0169
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียน...........................
-
18
0768
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียน...........................
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โทร .......................... อีเมล์ ..................................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม